Rayadillo Ultramar ☆ Overseas Army

Tropas destacadas y  expedicionarias españolas en América, Asia y África. Guerra hispano-estadounidense 1898.

RayInf29 Capitan
Capitán 29º Rgto. Cuba
RayInf29 Sargento
Sargento 29º Rgto. Cuba
RayInf29 Soldado Abanderado
Soldado 29º Rgto. Cuba
RayInf29 Corneta
Corneta 29º Rgto. Cuba
RayInf29 Soldado
Soldado 29º Rgto. Cuba